Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Bóbis Gyula 1909. október 7-én született Kecskeméten. A Kecskeméti Református Kollégiumba járt elemi és középiskolába, majd elvégezte ugyancsak Kecskeméten a Felsőkereskedelmi iskolát. A KTE-ben kezdett el sportolni, előbb labdarúgóként, majd rövid időn belül a birkózó szakosztályban folytatta tevékenységét.
A szakemberek hamar felismerték kiváló képességeit és ennek köszönhetően, miután a KTE színeiben még országos ifi bajnokságot nyert, 1931-től a BVSC sportolója lett és itt érte el sikersorozatát, amely 1934-től 1952-ig tartott. Ez idő alatt mindkét fogásnemben összesen 21 egyéni és öt csapatbajnoki címet szerzett. Technikai és taktikai felkészültsége jóval felülmúlta fizikai erejét. Harcmodora támadó volt, ereje a lendületben rejlett. A technikai felkészültsége, technikai és kombinatív készsége, lelki felépítése emelte a többiek fölé. Legnagyobb sikerét az 1948-as londoni olimpián érte el, ahol a szabadfogású nehézsúlyban - „király kategória” - aranyérmet nyert.

Kecskeméthez való ragaszkodását jól jellemzi annak a táviratnak a szövege, amelyet a polgármester gratulációjára írt:
„ A kecskeméti föld táplált férfikorom elérésig, ez adott alapot az olimpiai győzelem kivívásához. Kecskemét adta ifjúságom sok örömét, most végtelenül boldog vagyok, hogy szerény törlesztésként olimpiai bajnokságommal örömet szerezhettem.”

1950-ben világbajnoki 2. helyezett, Stockholmban ezüstérmet szerzett. 1937-ben, 1939-ben és 1946-ban az Európa-bajnokságokon harmadik helyezést ért el.

Házasságából öt gyermek született, akik közül Ildikó lánya olimpiai ezüstérmes és többszörös világbajnok vívó. Családjának élő, szerény, hallgatag, zárkózott természetű, mondhatni „otthonülő” egyéniség volt. Nem kereste a nyilvánosságot, de a sajtó is nagyon szűkmarkúan bánt vele.

Műveltségével kiemelkedett kora sportolói közül. Szeretett olvasni, megtanult görögül, hogy megírja a birkózás ókori olimpiai történetét. Behatóan foglalkozott a magyar keresztnevekkel és nem utolsó sorban szerette a zenét, ebben is a komolyzenét. Tanult énekelni, elsősorban az operákat szerette. Gyermekeivel sokat járt kirándulni és kultúrrendezvényekre.

1971-ben a Nemzetközi Birkózó Szövetség (FILA) érdemrendjét betegsége miatt már nem vehette át. 1972. június 24-én hunyt el Budapesten, a Farkasréti temetőben nyugszik.

Kecskemét sem lett hűtlen a bajnokhoz, köztér és edzőcsarnok viseli nevét 1983-tól, egykori iskolája, a Református Kollégium 2009-ben nevezte el róla tornatermét. Születésének 100. évfordulója alkalmából a Kecskeméti Olimpiai Barátok Köre ünnepségsorozattal emlékezett meg az olimpiai bajnokról. A Bóbis Gyula nevét viselő edzőcsarnok falán elhelyezett márványtáblánál hivatalos megemlékezéssel és koszorúzással tisztelegtek emléke előtt, az eseményen családja is részt vett és dr. Zombor Gábor polgármester mondott beszédet. Ezt követően a Kecskeméti Református Kollégium dísztermében névadó ünnepség után emléktáblát avattak a kollégium régi tornaterménél.

Szülővárosában 1983 óta évente Bóbis Gyula Emlékverseny kerül megrendezésre.

Heltai Nándor kecskeméti újságíró, helytörténész könyvet írt életéről A reneszánsz ember címmel, amely a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre gondozásában jelent meg 2010-ben.

Bóbis Gyula életműve

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Kecskemét
Kategória
sport
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
http://www.mob.hu
Heltai Nándor: A reneszánsz ember. Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre, Kecskemét, 2010.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Bóbis Gyula az akarat és a kitartás révén 39 évesen lett olimpiai bajnok. Birkózásában nem az erő, hanem a technika és a taktika dominált, és ezzel egy új iskolát teremtett a birkózásban.

Kecskeméti születésű, itt járt iskolába, itt sajátította el a birkózás alapjait. Az olimpiai bajnokság után sem feledte Kecskemétet, rendszeresen hazalátogatott. Szülővárosához való kötődését legjobban a polgármesternek küldött távirat szövege fejezi ki.

Olimpikonként sportbeli teljesítménye, életműve, és szülővárosához való kötődése alapján a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre javasolta a Bács-Kiskun Megye Értéktárba felvenni.

 

Kapcsolódó értékek

Kecskemét
sport
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
sport
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Szank
Sport
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
sport
Bács-Kiskun Megyei Értéktár