Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 
A terület országos természetvédelmi oltalom alatt áll, a Kiskunsági Nemzeti Park „Szikra és az Alpári-rét” területegységének része. Jelentőségét az adja, hogy ez a táj őrizte meg leginkább azokat a tájképi és természeti értékeket, amelyek a Tisza mentét a szabályozás előtt jellemezték.

A Tiszaalpári Holt-Tisza a Tisza jobb parti, nyári gáttal védett árterületén helyezkedik el. Hossza 9,9 km, átlagos szélessége 60-80 m, teljes területe 138 ha, átlagos vízmélysége 1,6 m, víztérfogata 2,3 millió m3. A holtág a Tisza szabályozása során az 1850-es években végrehajtott 80. számú átmetszéssel alakult ki. Parti sávja néhol kiépített, máshol teljesen vadregényes.

A holtág vize a lebegő és gyökerező hínárfélék otthona. A víz felszínén szép foltokat alkot a fehér virágú tündérrózsa és sárga virágú rokona, a vízitök is ismert tavirózsa. Még az igen ritka tündérfátyolt is megpillanthatjuk a holtág vizén. Mindhárom védett fajunk. A parti sávban láthatjuk az ágas békabuzogányt és a rózsaszínű virágú virágkákát. A sekélyebb vizű holtágvégek növényei a nád és a gyékény.

A tiszaalpári Holt-Tisza ág déli irányban kiöblösödő része az Alpári rét. Az árvíz járta terület élővilága rendkívül gazdag. A vízpartok ritka, szép növénye a rózsaszín szirmú békaliliom. A partszegélyen ősszel virágzik, a Kárpát-medence bennszülött növénye, a Tisza- parti margitvirág. A nedves kaszálókon májusban jelenik meg a mocsári kosbor. A rét északi felében, mélyebb fekvésű, lefolyástalan helyein égerláp erdőket találunk, melynek aljnövényzetében él az ős-Tisza egykori medrét jelző, védett lápi csalán. A magasabb térszíneken nyár- és fűzligeteket találunk. Erre épül a híres kosár- és vesszőfonó hagyomány.

A változatos élőhelyekben gazdag táj sokszínű állatvilágnak ad otthont. A holtág tiszta vizében számos halfajunk él. Termetes pontyok, csukák, harcsák mellett előfordul a védett réti csík is. A vizes élőhelyek számos kétéltű- és hüllőfajnak jelentenek otthont, melyek minden faja védett Magyarországon. Kiemelendő a félénk mocsári teknős és a nászidőszakban gyönyörű kék színben pompázó mocsári béka. A vizek és nádasok számos védett és fokozottan védett madárfajnak biztosítanak táplálkozó és fészkelő helyet. A tiszaalpári Templomdombról a madarak zavarása nélkül csodálhatjuk meg a Nagy-tó madárvilágának mozgalmas életét. A Nagy-tó az Alsó-Tisza mente madártani szempontból leggazdagabb élőhelye. Évente több száz pár gémnek (selyemgém, kiskócsag, nagykócsag, vörösgém, bakcsó, kanalas gém) ad otthont költési időszakban, fontos táplálkozó helye a környékben költő rétisasoknak, tündérrózsás vízfelszínein több százas sirály és fattyúszerkő telepek alakulnak ki évről évre. Emellett egyik legjelentősebb fészkelő helye a fokozottan védett kis kormoránnak. Fontos szerepet tölt be a vonulási időszakban is, mint táplálkozó és pihenőhely. A part mentén a nádi énekesek hangját halljuk, de megpillanthatjuk a színpompás jégmadarat is. Az idős fák miatt a holtágat kísérő erdők odúlakó madarakban igen gazdag. Nemcsak a gyakori nagy fakopáncs és zöld küllő, hanem a sokkal ritkább szürke küllő is megfigyelhető. Az odvakban a madarak mellett számos denevérfaj is otthonra talál.

Nemcsak Tiszaalpár, de egész Bács-Kiskun megye egyedülálló természeti értéke a holtág és a hozzá kapcsolódó Alpári-rét.

Tiszaalpári Holt-Tisza és az Alpári-rét

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Tiszaalpár
Kategória
természeti környezet
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Nemzeti kincsünk. A térség jellegzetes tájképi eleme, mely ökológiai, természetvédelmi és gazdasági szempontból is felbecsülhetetlen értéket hordoz.
 

Kapcsolódó értékek

Katymár
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Bugac
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Tass
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunapataj
Természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Madaras
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár