Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Bácsborsód északi határánál, a műút mellett, az erdő előtt 3 kocsányos tölgy áll. Korukat tekintve több mint 380 éves „matuzsálemek". Mivel létfeltételeik veszélyeztetetté váltak, a régi korok hírmondóinak védetté nyilvánítási kezdeményezése 1992-ben a Megyei Önkormányzat felé megtörtént. Sajnos csak állagmegóvási munkálatok elvégzésére került sor. A Községi Önkormányzat benyújtott egy pályázatot a Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány felé, amely az „Idős fák Bács-Kiskunban" címet viselte. A község anyagi támogatást kapott. Az összeget az önkormányzat állagmegóvásra és a kezelés biztosítására fordította. 1992 őszén a Garden Kft. hajtotta végre a szakszerű helyreállítást.

A három kocsányos tölgyhöz kapcsolódóan legendák is terjednek. Az egyik ilyen legenda szerint e tölgyek árnyékában pihent meg országjárása során IV. Béla király. Történelmünk honalapítóként is jegyzi az ország újjáépítésében, benépesítésében, valamint védelmi rendszerének megszilárdításában elért eredményei miatt. Emlékére a község önkormányzata kopjafát állított.

A tölgyek becsült kora több mint 380 év, ebből következik, hogy a jelenkori tölgyek második „generációsak". Vagyis az 1240-es években már árnyat adó tölgyek kipusztulása után azokat újratelepítették. Ezt az első generációs létezést látszik igazolni, hogy a község jelenlegi területén a korabeli krónika szerint Három fa (három fa) néven lakott település létezett.

A másik legenda az ún. „Rákóczi fák" legendája, mely szerint II. Rákóczi Ferenc hadjárata során az egyik fa alatt pihent meg.

A középső fa előtt áll egy emlékmű, melyet a Bácska török uralom alóli felszabadulásának 300. évfordulójának emlékére építették, melyet az önkormányzat 2014-ben teljeskörűen felújított.

A község fontosnak ítéli a tölgyek létét, a települési arculat szerves részét képezik. A 2001-ben megalkotott települési címerbe is beemelték a matuzsálemeket.

3 db Kocsányos tölgy

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
6454 Bácsborsód, Dózsa György utca (275 hrsz) É-i szakasza 75. házszám előtt
Kategória
természeti környezet
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
Borovszki Samu: Bácsbodrog vármegye története
Dr. Rauzs József: Bácsborsód község története 1945-ig, 1983
Bácsborsód településrendezési terve, Törzsszám: T-1/2008, 11. o.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Helyi védelem alatt álló természeti érték.

 

Kapcsolódó értékek

Bácsborsód
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kunszentmiklós
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Madaras
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Izsák
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Gátér
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár