Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

A helvéciai Nagyboldogasszony templom, a község lakóinak büszkesége. A község fennállása óta a település egyik ékessége, melyet Helvécia lakói mindig nagy becsben tartottak.

A község 1892-es alapítását követően, 1902-ben megkezdődött a gyűjtés, majd a templom építése, mely 1908-ban készült el, a hívek nagy örömére. Azóta is folyamatosan szépítgeti a falu apraja nagyja, mint a település egyik legékesebb épületét, hogy megőrizze az utókor számára. A legutóbbi, és egyben legnagyobb felújítás, a templom 100. évfordulójára történt, mellyel teljesen újjá született az épület. A mai formáját a hívek szorgalmas munkájának köszönheti, melyet szüntelenül végeznek, hogy az épület és környezete mindig teljes pompájában ragyoghasson.

A templom egységesen téglából épült egyhajós szerkezetben. 25,04 m hosszú, és 11,45 széles, mely méret megfelelő teret biztosít a hívek számára. Az épület tájolása dél-kelet-észak-nyugati irányú. A templom egész tervezése, és szerkezete értő kezek munkáját hordozza.

A templom környezetét festői szépségű park díszíti, mely méltó környezetet teremt a templom épületének, és kiemeli azt. A szépen megtervezett park szintén az adakozó lelkű hívek munkájának eredménye.A kertben 1925-ben került felállításra egy szabadtéri kő kereszt. A parkban található még egy nyári miséző hely, mely búcsú idején alkalmasabb a hívek nagy száma miatt. A templomkert plébánia felöli oldalán lett kialakítva a parkoló. A templom bejáratának akadálymentesítése is megtörtént a felújítások során.

A templom egyik sajátosságának számít, hogy egy gyereksarok került kialakításra, ahol a gyermekek játszva vehetnek részt a szentmisén. Modern fűtés teszi kellemessé a hőmérsékletet a téli napokban, az egész épületben.

A templom mennyezetét 13 freskó díszíti, ebből 5 db nagy, 8 db pedig kisméretű. A szentélyben lévő a teremtő Istent ábrázolja, a hajóban lévők közül az első Jézus születését, a második Jézus halálát a kereszten, a harmadik Jézus feltámadását, és a negyedik Jézus mennybemenetelét ábrázolja. A mennyezeten oldalt 8 kis freskó van, melyek közül hét a szentségeket, egy pedig a magát a templomot ábrázolja.

Az ablakok is a hívek adományainak köszönhetően lettek korszerűsítve, és egyediesítve. A színes üvegek vallásos, tanító jelképeket ábrázolnak stilizált formában A szentély alatt egy kripta található. A templomépítésekor az egyik adományozó kívánságára került megépítésre. Dupla vasajtó zárja, és lépcső vezet le a temetkező helyre. A bejárattal szemben egy freskót láthatunk. Az egész családi sírbolt egy ismeretlen olasz mester munkája. Négy elhunyt számára ad helyet. A kis fülkék kék márványtáblás ajtóval záródnak, és az egyiken aranybetűs vésés is áll.

A templom tornyából három harang zúgása hívja a híveket imádságra. A templom búcsúja augusztus 15-én van, Nagyboldogasszony ünnepe; Mária mennybemenetele.

Forrás: Az egyházközség Domus Historiája.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Egy település életében meghatározó jelentőségűek a vallási közösségek. Helvécián már a korai években megépült a katolikus templom, mely az összetartozást és az önállóságot is erősítette. Szinte egyidős Helvécia történetével, és az elmúlt évig az egyetlen templom volt a településen. Napjainkban a felújított templom méltó környezetet teremt a hitgyakorlásra. Belesimul a környezetébe, egyben védőn magasodik a település fölé. Az itt élőknek szinte a kezdetektől szolgált és szolgál. Az épület és környezete esztétikusan kialakított, rendezett, rangot adva az egyházi szertartásoknak. A nagyközség arculatától elválaszthatatlan az épület. Történeti kötődése, építészeti megjelenése miatt a Kulturális Bizottság támogatólag javasolja felvenni a megyei értéktárba.

 

Kapcsolódó értékek

Baja
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Uszód
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunapataj
Épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Baja
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunavecse
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár