Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

A református templom műemléki környezetének határvonala a Petőfi Sándor u. és a Piac tér középvonalának metszéspontjától a Piac tér középvonalán halad K-i irányban a Ságvári u.-a középvonaláig, ott D-i irányba fordulva tovább a Béke tér DK-i sarkáig, tovább Ny-i irányban a 86., 85. és 84/1. hrsz.-ú telkek É-i határvonalán a 83. hrsz.-ú telek K-i határvonaláig. E metszésponttól É-i irányban halad a 81. hrsz.-ú telek D-i határával alkotott metszéspontig, innen Ny-i irányban a 81. hrsz.-ú telek D-i határán, majd ennek vonalában át a 83. hrsz.-ú telken a 82. hrsz.-ú telekig, majd ennek D-i határvonalán és a határvonal meghosszabbításában a Petőfi Sándor u. középvonaláig. Itt É-ra fordulva és továbbhaladva éri el a kiindulási pontot.

A műemléki környezetben található a régi, 19. századi református gyülekezeti terem, amelynek végében állt az egyházi adó gyűjtésére szolgáló takarmányraktár, a granárium. A műemléki környezetben egy 1814-ben, illetve egy 1905-ben épült református iskola is van, továbbá egy, valószínűleg 18. századi építésű patikaépület, ami megújított formában magántulajdonú lakóházként látható. A Petőfi Sándor utca képét a református egyházközség 19. századi fiúiskolája uralja. A műemléki környezetben kapott helyett a község II. világháborús emlékműve, ez az emlékmű egy református temetőből származó sírkőből lett kialakítva, méltón illeszkedik az épített tájba.

A dunapataji református tempom műemléki környezete

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
6328 Dunapataj, Béke tér környezete
Kategória
Épített környezet
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A dunapataji református templom műemléki környezete a 19. század utolsó harmada (egyes elemei a 19. század eleje óta) változatlan formában állnak és mutatják be az egykori túlnyomórészt református többségű mezőváros, Dunapataj egyik legfontosabb részét, a református templom környezetét. A környezetben domináns épületek a nagy múltú pataji református egyházközség épületei, volt iskolái.

 

Kapcsolódó értékek

Dunavecse
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kerekegyháza
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Helvécia
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunapataj
Épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunapataj
Épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár