Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

A tanyák manapság újra teret nyertek. Gazdálkodók és a családi tradíciókat a munkában is folytatni kívánó családok választják ismét a tanyasi létformát úgy, mint Eördögh András is, aki elhatározottságnak nincs híján. Fő célja a hagyományok átörökítése és a hagyományos tanyás gazdálkodás ápolása. Beleszeretett a földbe, a vidékbe, a természetes életbe.

Jászszentlászlótól nem messze földút vezet Kalmárföldre, amelynek egy darabja Eördögh András birtoka. A tanyát és a hatvan hektár földet a nyolcvanas évek végén vásárolta. A tanyatulajdonos ma már nyolcvan hektár földön gazdálkodik. A földművelésben vetésforgóban termel, a kapás, a kalászos és a pillangós növények váltják egymást a területen, műtrágya helyett szerves trágyát használva. A biogazdaságban biorozst, tönkölybúzát, valamint amarantot termesztenek, mely előkelő nevén nemesített disznóparéj, valamint gabonát is, melyet saját hengerszék malomban őrölnek teljes kiőrlésű lisztté. A lisztből száraz tésztát is készítenek, de saját fatüzelésű kemencében friss házi kenyeret is sütnek.

A gazdaságban ősi magyar állatfajták tenyésztése is folyik. Nevelnek szürke marhát és mangalicákat, illetve ludak, pulykák, gyöngytyúkok kapirgálnak a kertben. Mindezeket táp és antibiotikum nélkül etetik.

A lótenyésztés, a lovakkal való foglalkozás a gazda kedvenc foglalatossága; kizárólag ősi primitív fajtákat tart. Az ő nevéhez köthető a kunfakó lófajta kitenyésztése, mely állománynak apai oldala kizárólag egy kiváló alkatú, átütő örökítő anyagú lengyel konyik mén volt. Ezzel a ménnel fedeztettek tiszta lengyel konyik, valamint lengyel konyik vérségű, arab telivér, shagya-arab, hucul vérségű, és kistestű a magyar félvér csoportba sorolható kancákat. Úgy lehet egy ló kunfakó, ha úgy születik, hogy fakó és szíjalt hátú, azaz fekete csík húzódik a hátán, ez a vadló ismérve is. Jellemző még rá az enyhén domború orrhát, húsos orrlukak, erőteljes rágóizmok. Mélyen a hátba nyúló izmos, sokszor gömbölyű mar, közép hosszú, hajlott, izmos hát, feszes kötés, gömbölyű, jól izmolt csapott, vagy lejtős far, alacsony farok tűzés. Lendületes, tiszta ütemű, de behatároltan tért nyerő, lapos ívű, „fű alatti” mozgás.

A lovakat belföldön (Fülöpháza, Kunadacs, Ópusztaszer, Szente, Csongrád, Szentkirály) és külföldön egyaránt eladásra is tenyésztik. Ahhoz, hogy ez a tenyésztés elinduljon több dologra is szükség volt. Először is egy egyesület, 11 db tenyészállatra, egy Lengyelországi engedélyre, hogy hozzájáruljanak a konyik lófajtával való tenyésztéshez, arab tenyészállatokra, minisztériumi engedélyre, és egy mentorra, aki a Mosonmagyaróvári Egyetem egyik tanára.

Az állatokkal különböző lovas találkozókra, falunapokra, kunfakó találkozókra és a híres Nyeregszemlére is elviszik. Legutóbbi rendezvény különlegessége, hogy a Kárpát-medence különböző térségeiből a lovasok lóháton, illetve fogattal érkeznek a rendezvényre, évről-évre több száz lovas kel útra az ország minden tájáról. Ekkor a Szent Korona és a Történelmi Koronaőrök jelenlétében egy úgynevezett lovas-mise keretében megemlékezzenek lovas elődeinkről, akik vér és hit által őrizték, s védték meg a hazát. Idén Az L. Nyeregszemlét Kiskunfélegyházán rendezik meg.

Eördögh András: "Kunfakó" lófajta kitenyésztése és tanyás gazdálkodása

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
6133 Jászszentlászló, Kalmárföld 57.
Kategória
Kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
Szabad Föld, Túrára termett táltos, 2011. november 25. 30. o.
Majsa infó, Egy parasztgazda mindennapjai, 2015. február 10. 8. o.
Petőfi Népe, Vissza nagyanyáink kenyeréhez!, 2001. február 6.
Kistermelők Lapja, Életmód és foglalkozás a biotermelés, 2004. november

http://www.konyik-kunfako.hu/eoedogh-andras-es-a-kunfako-markolt-peter
http://mno.hu/migr_1834/uj-honfoglalo-a-tanyan-851830
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A letűnőben lévő alföldi (kiskunsági) hagyományos tanyás paraszti gazdálkodás ápolása és megismertetése a gazda egyik legfőbb célja. Másik pedig a kunfakó lófajta kitenyésztése, és a lófajta bevezetése a magyar lovaskultúrába.

Az új fajta kitenyésztésének célja a kunsági homokvilág igényeihez és igénybevételéhez jól igazodó lófajta életre hívása volt, amely régen is használatban lehetett, bár erről csak korlátozott mennyiségű leírás maradt az utókorra. Eördögh András nemzedékről nemzedékre – ebbe beleértve családját és azokat az embereket, akik ehhez az életformához vonzódnak - adja át a hazai természeti- tenyésztési hagyományainkat, a gazdálkodásban megszerzett és felhalmozott tudásanyagot, őrzi tájfajtáinkat és őshonos állatfajtáinkat. Ezzel jelentős mértékben járul hozzá a biodiverzitáshoz, a magyar táj fenntartható használatához és a heterogén termelési kultúra fenntartásához.

Bemutatóival, régi életmódunk megőrzésével és népszerűsítésével nagymértékben hozzájárul szellemi és tárgyi múltunk átörökítéséhez. Emellett a felnövekvő generáció világ-szemléletének természetközelivé formálásában is jelentős szerepet vállal tevékenységével, életmódjával. Lovas oktatásokat is tart gyerekeknek, természetesen ingyen, mivel ők a felnövekvő generáció, és András úgy gondolja, hogy hagyományainkat tovább kell adni. Munkájával kivívta a hazai és külföldi lovas szakma nagyrabecsülését, mely nem járt konkrét elismeréssel vagy cím adományozásával, hiszen amíg a tenyésztési feladat le nem zárul – mely még kb. két év - és nem dokumentálják minden részletre kiterjedően, addig a fentiekre nincs lehetőség.

 

Kapcsolódó értékek

Kecskemét
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Uszód
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Tass
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Bácsborsód
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár