Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Aki egy kicsit is ismeri a XX. századi történelmünket, annak nem kétséges, hogy a háborúk mekkora megrázkódtatást jelentettek a magyarság számára és mennyire kihatottak Magyarország sorsára. A XX. századi viharos magyar történelem hadtörténeti emlékei is igen nehezen fellelhetőek ma már. Ezért különösen becsülendő azon gyűjtőknek a tevékenysége, akik a történelmünk e szeletét hadtörténeti kutató, szervező, gyűjtő, előadói munkásságukkal igyekeznek rekonstruálni.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a fentebb említett tevékenységek területén Polgár Zoltán az ország egyik legjelentősebb hadtörténeti magángyűjtője. Polgár Zoltán több mint 35 éve gyűjti a katonai, háborús relikviákat: kitüntetések, kézifegyverek, okmányok, fényképek, levelezések, egyenruhák, képeslapok, plakátok. Gyűjtői munkássága kiterjed a XX. századi hadtörténet szinte minden területére. (I. vh., II. vh., 1956).

Azért is különleges ez a gyűjtemény, mert olyan ritkaságokat tartalmaz, amelyek országos szakgyűjteményekben sincsenek: pl. Király géppisztoly – amelyből Magyarországon eredeti állapotban 5 darab található, és M95 Manlicher I. világháborús mesterlövész puska – amelyből Magyarországon 1 darab található, vagy Soloturm 31M-magyar golyószóró, melyből Magyarországon eredeti állapotban 3 darab található.

Polgár Zoltánnak az elmúlt 35 év alatt szinte megszámlálhatatlan kiállítása volt a kultúrházaktól kezdve a neves múzeumokig. Csak az utóbbi pár évben olyan országos jelentőségű kiállításokon vett részt, mint a 2013-ban megrendezett repüléstörténeti tematikájú II. világháborús „Törött szárnyakon” című tárlat vagy 2014-ben a Kecskeméti Katona József Múzeum által szervezett „Hazatérnek” 1914-2014 című I. világháborús kiállítás, melynek anyagának jelentős részét Polgár Zoltán biztosította. 2015 tavaszától a kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumba vándorolt. 2015. július 8-án nyílt az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és a XX. Század Intézet közös kiállítása Budapesten a Várkert Bazárban, mely részben Polgár Zoltán gyűjteményén alapul. E tárlatok beszédesek: országos jelentőségű rendezvényeket lehet alapozni Polgár Zoltán gyűjteményére.

Gyűjtői tevékenysége mellett különböző egyesületnek a tagja:
- DOLOMIT Barátok Egyesülete (Ausztria);
- Had- és Kultúrtörténeti Egyesület - déli régió vezetője, amely egyesület feladata: a II. világháborús frontvonalak feltárása, rekonstruálása, hadi sírok ápolása, helyrehozása;
- Magyar Fegyvergyűjtők- és Fegyverbarátok Országos Egyesülete (működteti: Magyar Hadtörténeti Múzeum);
- Magyar Tartalékosok Szövetsége – Hagyományőrző Osztály (I. világháborús, II. világháborús és 1956-os sírok feltárása, rendbehozatala, ápolása, különböző filmforgatásokon való részvétel).

Polgár Zoltán több háborús dokumentumfilmben is szerepelt statisztaként, illetve a gyűjteményi tárgyait felhasználták a filmek készítéséhez.

Filmek:
- A vitézségért
- Kereszthegy
- Hősök aranygárdája.

Polgár Zoltán gyűjteménye - I. és II. világháborús, 1956-os hadtörténeti tevékenysége

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
6237 Kecel, Sugár u. 104.
Kategória
Kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
-
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Különösen fontos, hogy a mai kor embere az áldozatokra és szenvedőkre emlékezvén értékelni tudja a jelen kor értékeit. Aki békében él, ráeszméljen arra, hogy a magyar történelem olyan vérzivataros eseményekkel van tele, amelyeket soha nem szabad elfejtenünk.

Polgár Zoltán munkásságának bemutatásából levonhatóak a következőek: gyűjtői tevékenysége és gyűjteményének ritkasága az országban a legjelentősebbek közé tartozik, messze túlmutat a települési és megyei határokon. Időt és energiát nem kímélve bemutatja az általa megszerzett anyagot és tudást, hagyományőrző tevékenységével, bemutatóival, előadásaival igyekszik élővé tenni a XX. századi magyar történelmet az újabb és újabb nemzedékek számára.

A magyar nemzethez való tartozás kötelezettség vállalást is jelent, nemcsak jogokat.

 

Kapcsolódó értékek

Kecskemét
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Szeremle
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Szalkszentmárton
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Tass
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár