Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

A második kastélyt Latinovits Miklós építette 1800-ban. Későbbiekben Latinovits Pál, majd Latinovits Endre tulajdonába került. A kastély alatt nagy kiterjedésű pincerendszer található. Latinovits Endre 1935-ben adta el az épületet, ami az egyház tulajdona lett. Ezt követően a kastélyt 1986-ban vásárolta meg az egyháztól a helyi Termelőszövetkezet, akik irodaként hasznosították az épület belsejét. A Műemlékvédelmi Felügyelőség finanszírozta a kastély külső restaurálását, de a benti tatarozásba, átalakításokba nem szóltak bele. A mai napig megtalálható az épületben 6 db korabeli cserépkályha.

Állítólag a kastélyt titkos alagút kötötte össze Latinovits Frigyes kastélyával, de valószínűleg ez csak szóbeszéd lehetett, hiszen amikor felújították keresték az alagutat, de nem találtak semmit.

A kastélyt a Termelőszövetkezet 2006-ban értékesítette és az adásvétellel egy olasz cég tulajdonába került. Az új tulajdonos a melléképületi részben varrodát alakított ki és működtetett, amely körülbelül három éves működés után megszüntetésre került. Az új olasz tulajdonos (cég) a kastélyban is végzett átalakításokat.

A kastély 2,5 ha-os területen fekszik, amely kiváló díszpark kialakításához. Továbbá körülbelül 380 m2 lakótérrel rendelkezik, a kiszolgáló épület (melléképület) pedig körülbelül 300 m2.

A hatalmas épület ma elzárva a külvilágtól üresen áll. A tulajdonos az épületet teljesen elhanyagolta, a régi pompájából, kertjének szépségéből szinte semmi sem maradt fenn.

Volt Latinovits Endre Kúria

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Bácsborsód, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9.; 385 hrsz.
Kategória
kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
Borovszki Samu: Bácsbodrog vármegye története
Magyarország Műemlékjegyzéke: Bács-Kiskun megye, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, 2006, 12. o.
Dr. Rauzs József: Bácsborsód község története 1945-ig, 1983
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Országos műemléki védelem alatt álló építészeti érték, a Bács-kiskun megyei műemlékjegyzékben a M II. 608-as azonosítóval szerepel.

 

Kapcsolódó értékek

Kecskemét
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Lakitelek
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunfélegyháza
Kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár