Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

„A néptánc történetének két fontos történelmi pillanata volt: az egyik, amikor a tánc fölkerült a színpadra, és a másik, amikor a színpadról újra visszakerült a földre. Nem művészetként, hanem azért, hogy a tánc tánc maradhasson, mint ahogy a szél a szél, az eső az eső” - írja Csoóri Sándor.

Ennek érdekében munkálkodik a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány Kösöntyű Néptánccsoportja, amely 1993 februárjában alakult, senior csoportként. Alapítója és vezetője Lezsák Sándorné Sütő Gabriella, szakmai irányítója Fantoly Gyula, a népművészet mestere, nívódíjas koreográfusa. Mindketten a csoport táncosai is.

A néptánccsoport célja a Kárpát-medence magyar népi kultúrájának hagyományokhoz hű őrzése, és táncban, zenében, viseletben való folyamatos megjelenítése. Rendszeres munkájuk eredményeként számos hazai és külföldi rendezvényen mutatták be tudásukat. Nyaranta tánctáborokat szerveznek, tanulnak és tanítanak, táncházakkal színesítik a népfőiskola közösségi életét. Kárpát-medencei kirándulásaikon, gyűjtőútjaikon találkoznak olyan idős párokkal, akik még őrzik az ősök mozdulatait és viseleteit. Az elmúlt 22 év alatt több generáció, közel 100 táncos táncolt a csoportban. A Kösöntyű Néptánccsoport olyan élményforrása Lakiteleknek, amely vonzza a fiatalokat, és ezzel teszi élővé hagyományainkat. Munkájukat Lakitelek Önkormányzata 2013-ban Lakitelek Közművelődési Díjával ismerte el.

Kösöntyű Néptánccsoport munkássága

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Lakitelek, Felsőalpár 3.
Kategória
kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
http://nepfoiskola.lakitelek.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=116
Harmatos Áronné (szerk.): Értékmentő Emlékezet. Lakiteleki értéktár, Lakiteleki Faluszépítő Egyesület. Lakitelek, 2015. 87-89.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Kösöntyű Néptánccsoport az elmúlt 23 esztendőben úgy Lakiteleken, mind Bács­Kiskun megyében kiemelkedő kulturális és hagyományápoló munkáról tett tanúbizonyságot. A Kárpát-medencei néptánc kultúra megőrzése és ápolása révén gazdagabb kulturális örökségünk. A Kösöntyű Néptánccsoport nagy figyelmet fordít az "utánpótlás nevelésre", a fiatalok tánckultúrába való bevonására. A csoport több évtizedes munkássága Bács-Kiskun megyében egyedülálló.

 

Kapcsolódó értékek

Kiskunhalas
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Bácsalmás
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Lakitelek
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunhalas
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár