Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

A paprika hazánkban az egyetlen olyan zöldségfaj, amelynél többnyire magyar fajtákat termesztünk, a más típusú külföldi fajták néhány éves próbálkozás után eltűnnek a termesztésből." Olvashatjuk a Mezőgazdasági üzemtan - Szántóföldi növénytermesztés és kertészet kiadványban.

Fejes Márton 1932. április 14-én született Kecelen. Kecel külterületén - Tüskösön - élte gyermekkorát, ahol szülei a gyenge homokból alig tudták kitermelni megélhetésüket. Továbbtanulásról nem lehetett szó, be kellett állnia édesapja mellé a földek műveléséhez. 1957-ben megnősült, felesége Minda Teréz szintén keceli születésű, 1 leánygyermekük született. Később Budapesten elvégezte a gépkocsi, nehézgépkezelői tanfolyamot, és 5 évig dömperen dolgozott az Aszfaltútépítő Vállalatnál.

1968-ban szabadföldi, majd fóliás zöldségtermesztésbe kezdett. Vasút utcai, majd Erdő utcai nagy telkén a fóliákban cecei és bogyiszlói paprikát termelt.

Nehezen jutottak hozzá a vetőmaghoz, így képesítés nélkül ugyan, de tapasztalataira támaszkodva 1976-től kezdett kísérletezni egy „húsosabb, nagyobb, korábban érő, betegségekkel szemben ellenállóbb fajta paprika előállításával". Ez lett a Kecel I.F1. jelű paprika. Ettől kezdve már nemcsak zöldpaprikát árult, hanem hibrid magot is. A szakma nehezen fogadta el tevékenységét, eltiltották a forgalmazástól, de szívós kitartásának köszönhetően hamarosan új hibrid faj kísérletezésébe kezdett, mely a Keceli csüngő édes fehér nevet kapta. Ekkor már nem maradt el az elismerés sem.

Az évek múltával lányával már csak magtermesztéssel foglalkoznak, ezt forgalmazzák fémzárolt csomagolásban. A 2001-es minősítés után 2002-ben megjelent a Keceli húsos elnevezésű új fajta. Halála után leánya, Vörösváczki Miklósné /Fejes Ágnes/ vette át a stafétát, a mai napig foglalkozik paprikamag termesztéssel, értékesítéssel.

Fejes Márton fajtanevelési tevékenysége elismerése:
Az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet közleménye az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Bizottság Zöldség Szekciójának írásbeli javaslata alapján 2006. december 20.:
ÁLLAMI ELISMERÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA
Bejelentő
Fejes Márton 623 7 Kecel, Erdő u. 34.
Fajtafenntartó: Fejes Márton 623 7 Kecel, Erdő u. 34.
Keceli 1 Paprika
Keceli Fehér Paprika
Keceli Óriás Paprika
A 2011. évi Nemzeti fajtajegyzékbe történt felvétel kivonata a fotó-dokumentációhoz csatolva. Itt már megtalálható az új termék, a „Hélia újfajta" elnevezésű paprika, mely leánya, Vörösváczki Miklósné nevéhez fűződik.
Munkája elismeréseként 1994-ben Kecel Város Díszpolgára címet kapott. „... növelte a keceli zöldségkultúra és a város hírnevét, s nem marad ki az adományozók sorából sem..." - áll a méltatásban.

Fejes Márton paprikanemesítő, kertész munkássága

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Kecel
Kategória
agrár- és élelmiszergazdaság
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
Koszta Sándor: Keceli Regélő
Vörösváczki Miklósnéval (Fejes Ágnes) történt beszélgetés
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Fejes Márton kertész, paprikanemesítő munkássága révén az általa nemesített paprikafajták állami elismerésben részesültek, részesülnek. Ott találjuk a helyi, a megyei, de az ország más tájain is a piacokon, a konyhakertekben, kertészetekben, az emberek asztalán. Hozzájárult a megyei, sőt az országos zöldségkultúra fejlesztéséhez, elismeréséhez. Munkássága példaértékű közösségünknek, megbecsülést érdemel a településen, a megyén belül és azon túl is.

 

Kapcsolódó értékek

Kecel
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Szentkirály
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunavecse
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kunadacs
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár