Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

„A Lajosmizsei Grillázs és Mézeskalács Majális Magyarországon a legtöbb versenyzői létszámmal rendelkező minőségi és országos szinten a legnagyobb érdeklődésre szert tevő rendezvény, Épp ezért is elhivatottsága a szervezőknek, hogy ez a rendezvény tömegeket mozgasson meg határon innen és túl.

Mivel Lajosmizsén az országos Magyar Grillázs Szövetség elnöke szervezi, így országos szinten hívószóra mozgósítani tudja a Grillázs készítőket, akik évről évre el is jönnek a rendezvényre.
A program jelen van Lajosmizse közösségi életében, kulturális örökség értékeinek őrzésében, hagyományainak ápolásában és meghatározza ünnepeiket. Lajosmizsei Grillázs és Mézeskalács Majális ennek az eszmények kiváló példája, mely rendezvényben a hagyományőrzés és a példamutató összefogás megmutatkozik.
2019-ben 10. alkalommal rendezték meg a Grillázs és Mézeskalács Majálist, és ez is azt bizonyítja, hogy erre a rendezvényre az ország közepén, Lajosmizsén, igenis igény és szükség van, hisz 1000-1500 fő, aki megtekinti az országból érkezők dísz versenymunkákat. A nagy szaktekintéllyel rendelkező zsűri ezeket minősíti és értékeli. A versenyen a hagyományok ápolása olyan formában jelenik meg, hogy olyan formájú tortákat hoznak, valamint hagyományosan, a régmúltra jellemző olyan díszítői munkákat, alakzatokat használnak a torta díszítésekor, ami a régi időket idézi.

Grillázs és Mézeskalács Majális

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Lajosmizse
Kategória
turizmus és vendéglátás
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Grillázs és Mézeskalács Majális a Magyar Grillázs Szövetség a Magyar Cukrászok Iparosok Országos Ipartestületének országos szekciója által támogatott fesztivál, ahol a legnagyobb létszámban vesznek részt a versenyzők. A Fesztiválon belül megrendezett Grillázs Konferenciát is mindig nagy érdeklődés követi. Ha lehet mondani, nemcsak megyei, de országos jelentőségű, hisz minden évben egyre népszerűbb. A rendezvény célja, hogy minden Grillázs és Mézeskalács készítő jöjjön és mérettesse meg tudásszintjét, munkáját.”

 

Kapcsolódó értékek

Kerekegyháza
turizmus és vendéglátás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Soltvadkert
Turizmus és vendéglátás
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Lajosmizse
turizmus és vendéglátás
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Helvécia
turizmus és vendéglátás
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Nagybaracska
Turizmus és vendéglátás
Bács-Kiskun Megyei Értéktár